• "Công ty TNHH Vĩ Kiệt"
  • "Năm dây chuyền sản xuất - Thiết bị Đài Loan"
Lò tôi & Thấm Carbon (Than) liên tục có khí bảo hộ bề mặt sản phẩm
(Năm dây truyền sản xuất - Thiết bị Đài Loan)
Xử lý được tất cả các sản phẩm bằng kim loại