• "Công ty TNHH Vĩ Kiệt"
  • "Năm dây chuyền sản xuất - Thiết bị Đài Loan"
Lò giếng tôi & Thấm Carbon (Than)
(Ø 500mm x 1500mm)
Xử lý được tất cả các sản phẩm bằng kim loại