Liên hệ


Bạn cũng có thể gọi điện hoặc fax đến công ty.
Tel: (+84)283 875 8702 - (+84)283 760 2650 - Fax: (+84)283 760 6782

HOTLINE: (+84)903 256 180 (Mrs Hoa) - (+84)938 286 806 (Mr Đạt) - (+84)918 082 681 (Mrs Dân)

ctyvikiet