Công nghệ xử lý nhiệt
Công nghệ xử lý nhiệt
2023-12-15

Thấm Carbon kết hợp Nitriding

THÀNH PHẨM THẤM CACBON KẾT HỢP NITRIDING