Xử lý nhiệt chất liệu kim loại

Xử lý nhiệt chất liệu kim loại

Thép Cacbon S20C, S45C, SCM440H, SPCC, SPHE, v.v
Thép Bột Hợp Kim Các hiệu thép bột
Thép Khuôn Mẫu SKD11, SKD61, DC53, 2083, CR8,v.v
Thép Không Gỉ SUS304, SUS303, SUS316L, v,v
Đồng C1100, C2600, C3710, C5212, v.v
Gang FC100, FC200, FCD400, FCD500-7, FCD800-2, v.v
Nhôm 6061, ADC12, A380, 5154, 7075, v.v