Sản phẩm

Sản phẩm

Khử Ứng Suất

Khử ứng suất

Việc giảm ứng suất được thực hiện trên bề mặt sản phẩm kim loại nhằm giảm thiểu ứng suất dư trong cấu trúc sản phẩm từ đó giảm nguy cơ biến dạng của sản phẩm cho công đoạn sản xuất tiếp theo hoặc cho mục đích sử dụng cuối cùng.

Lợi ích

Việc gia công, cắt và uốn nắn hình dạng gây ra sự tích tụ ứng suất trong vật liệu. Nếu ứng suất được giải phóng không kiểm soát được trong các bước xử lý nhiệt tiếp theo, thì ứng suất đó có thể tạo ra biến dạng không cần thiết. Để giảm thiểu nguy cơ biến dạng sau khi xử lý, thì cần khử ứng suất cho sản phẩm. Giảm ứng suất thường được thực hiện sau khi gia công thô và trước các hoạt động hoàn thiện cuối cùng như đánh bóng hoặc mài. Các sản phẩm linh kiện chính xác cần xử lý bằng phương pháp thấm nito kết hợp cacbon bắt buộc phải khử ứng suất trước khi đưa vào xử lý. Khử ứng suất ở các chi tiết có mối nối hàn, khớp hàn, v.v

Ứng dụng và Vật liệu

Giảm ứng suất không làm thay đổi kích thước của vật liệu và cũng không có tác động lớn đến độ cứng của vật liệu. Những sản phẩm bằng đồng, đồng thau đều có thể ứng dụng khử ứng suất.