Products

Products

2023-12-15
Khử Ứng Suất

Khử ứng suất Việc giảm ứng suất được thực hiện trên bề mặt sản phẩm kim loại nhằm giảm thiểu ứng suất dư trong cấu trúc sản phẩm từ đó giảm nguy cơ biến dạng của sản phẩm cho công đoạn sản xuất tiếp theo hoặc cho mục đích sử dụng cuối cùng. Lợi ích...

Chi tiết